Obtinerea autorizatiilor de acces pentru autovehicule in zona A si zona B in Municipiul Bucuresti

autorizatie acces bucuresti
autorizatie acces bucuresti

Norme si precizari referitoare la modul de aplicare al HCGMB nr. 134 din 2004

a. Pentru a obtine autorizatiile de access in zona A si zona B in Municipiul Bucuresti, se procedeaza astfel:
Precizari cu caracter general
referitoare la modul de aplicare al HCGMB NR.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Bucuresti.

* solicitantul depune o cerere tip la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatiile cu Cetatenii (din bd.Elisabeta, nr.16 ) pe care o procura de la ghiseu, precizand numarul de inmatriculare al vehicului sau vehiculelor, zona de acces si perioada; la cerere se anexeaza ordinul de plata (pentru persoane juridice) sau mandatul postal (pentru persoane fizice) in contul R004TREZ70021220230XXXXX, beneficiar: PMB, banca: DTCPMB (explicatie: taxa conform HCGMB 134/2004) in original (ordinul de plata va fi returnat odata cu autorizatia) si copii dupa certificatul sau certificatele de inmatriculare ale vehiculului (lelor).
* in situatia in care se solicita eliberarea unor autorizatii in baza Art.5 din hotarare, se anexeaza documentele doveditoare si, dupa caz, se precizeaza traseul.
* autorizatia se ridica de la acelasi ghiseu, dupa doua zile lucratoare.
* pentru situatii urgente, in interiorul a cel mult 48 de ore si pentru 1-2 autovehicule, solicitantii se pot adresa cu aceleasi documente si direct serviciului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, la cam.241, de unde autorizatiile se elibereaza pe loc.
b. Pe arterele care constituie limite de zone, asa cum sunt ele definite in anexele nr.1 si nr.2 la HCGMB nr.134/2004, se circula dupa regulile din exterior, respectiv pe arterele care definesc zona A se circula dupa regulile zonei B, iar pe arterele care definesc zona B circulatia nu este restrictionata.
c. In exteriorul zonei B, este permisa circulatia fara restrictii orare sau de tonaj.
d. A utovehiculele cu sarcina maxima autorizata mai mica de 7,5t pot circula in zona B fara restrictie de ora, cu conditia achitarii taxei de 5.000.000 lei (pentru o luna) sau de 500.000 lei (pentru o zi).
e. Accesul autovehiculelor in zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate este permis doar in baza autorizatiilor emise contracost de Primaria Municipiului Bucuresti si pe traseele fixate.
f. HCGMB nr.134/2004 a intrat in vigoare la data de 15.09.2004, data la care HCGMB nr.64/2001 si HCGMB nr.106/2004 isi inceteaza aplicabilitatea (impreuna cu toate efectele si cerintele lor.
g. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.134/2004 nu prevede scutirea de la plata taxelor aferente pentru nici un transportator, indiferent de categoria din care face parte, cu exceptia acelor institutii prevazute la art.7 din continutul acesteia.